Vård- och omsorgsplaneringsmötet - ur ett tvärprofessionellt perspektiv


Vid seminariet är syftet att presentera och diskutera resultatet av delrapport 1 inom projektet. Frågan om hur professionella prioriterar vårdplaneringsmötet står i fokus. Faktorer som samverkan och patientens/anhörigas möjligheter till delaktighet kommer att beröras. Seminariet bygger på interaktivitet – var med och påverka projektets fortsatta utveckling!

Författare: Eva Lidén, FoU Sjuhärad Välfärd

Seminarieledare: Per-Åke Karlsson, FoU Sjuhärad Välfärd

OBS! Seminariet är uppdelat i två pass - ett för chefer, utvecklare och kvalitetsansvariga på förmiddagen och ett för personal som medverkar vid vård- och omsorgsplaneringsmöten på eftermiddagen.

Tid och plats: 4 november 2009, Högskolan i Borås (Sandgärdet) 09.00-11.00 (chefer, utvecklare och kvalitetsansvariga), lokal: J 2519, 13.30-15.30 (personal som medverkar vid vård- och omsorgsplaneringsmöten),
lokal: E 438

Upplysningar om seminariet: Eva Lidén, tel: 033-435 47 57,
mobil: 070-7605789, e-post: eva.liden@hb.se

Anmälan: Senast den 30 oktober via kalendariet.