Avslut för projekt Social dokumentation

Projektet har bedrivits sedan 2004 och avslutades alltså den 21 september med ett seminarium vid Högskolan i Borås. 

Vid seminariet presenterade projektledaren Eva Höglund, utbildningsanvarige Maria Hallberg och de två utvärderarna Anngerd Lönn Svensson och Marika Kokkonen huvudresultatet från slutrapporterna ”FoU-projektet Social dokumentation – redogörelse för arbetet 2006-2008” och "Attitydförändring och nya arbetsformer för Social dokumentation. En utvärdering av ett projekt inom äldreomsorgen i sju kommuner". 

En längre rapport om seminariet kommer i vårt nästa nyhetsbrev som skickas ut i slutet av oktober, håll utkik!

Rapporterna samt en kortversion finns att ladda ner nedan eller under Publicerat/Rapporter. 

”FoU-projektet Social dokumentation – redogörelse för arbetet 2006-2008”

"Attitydförändring och nya arbetsformer för Social dokumentation. En utvärdering av ett projekt inom äldreomsorgen i sju kommuner"

 

 

 

 

 

Kortversion - Social dokumentation inom äldreomsorgen