Dagens Nyheter vägrar högskolan genmäle

Eftersom artikeln på flera sätt är missvisande har Högskolan i Borås anhållit om ett kortfattat genmäle. Medan Stockholms universitet, vars kurs ”Tala om teater” också kritiserats av Malin Siwe, fått en sådan möjlighet nekar Dagens Nyheter Högskolan i Borås publicering.

- Dagens Nyheter är Sveriges i särklass mest inflytelserika tidning med stor påverkan på politiker, opinionsbildare, akademiker med flera för samhällsdebatten viktiga grupper. Siwes ledare har bland annat gett upphov till en rad fördomsfulla följdkommentarer om ”bygdehögskolor”. Det är illavarslande för den fria debattens ställning i Sverige och det sakliga meningsutbyte om högre utbildning som vi så väl behöver att Dagens Nyheter agerar på detta sätt, säger Högskolan i Borås informationschef Sten Dellby i en kommentar.

- Siwes artikel är ett uttryck för att etablerade medier inte förstår sociala mediers växande betydelse och vikten av att i akademin uppmärksamma, analysera och kritiskt diskutera samhällsfenomen och trender. Också av det skälet borde vi ha fått möjlighet att ge vår bild av den omdiskuterade kursen.

Nedan publicerar vi det inlägg som Dagens Nyheter inte velat ge sina läsare möjlighet att ta del av:

Missvisande om bloggkurs

Sociala medier har på ett genomgripande sätt förändrat förutsättningarna för politisk, ekonomisk och kulturell kommunikation. Därför har Högskolan i Borås etablerat en distanskurs i bloggens teori och praktik. Det är alltså frågan om en helt ny utbildning. En kursutvärdering kommer i vanlig ordning att genomföras vid terminens slut, något vederhäftigt underlag för en kvalitetsutvärdering föreligger inte idag. 

DN:s ledarskribent Malin Siwe (6/9) har emellertid sin uppfattning glasklar: Bloggens teori och praktik är en glidarkurs. Hennes bild, att studenterna erhåller 7,5 högskolepoäng för att bygga en blogg, är missvisande. Ett tillgodogörande av kursens innehåll förutsätter bland annat studier av en omfattande kurslitteratur, författad av forskare och experter på praktisk kommunikation. Bloggens teori och praktik vilar på en medieteoretisk grund och ges vid institutionen Bibliotekshögskolan, som är en av Nordens ledande utbildningsmiljöer inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet.

Malin Siwe skriver att ”studenterna inte är nöjda”. Grunden för det kategoriska påståendet är ett (1!) citat. Kritiska röster saknas förvisso inte. Ett problem enligt kursansvariga är att studenterna har skiftande förväntningar och förkunskaper. I vad mån kritikerna är representativa för sina kursare är en öppen fråga. Siwe kunde därför lika gärna ha citerat positiva studenter som har yttrat sig i debatten. På riksdagsledamoten (FP) Karin Granbom Ellisons blogg skriver en av kursdeltagarna: ”Högskolan i Borås tar ett akademiskt analyserande grepp på ett väldigt stort fenomen. Analysera underbyggt med olika perspektiv är precis vad en högskolekurs ska göra.”