Diskutera mentorsprojektet genom att blogga

Bloggarna gör det möjligt för de som är intresserade/delaktiga i projektet att ge synpunkter, få information om möjligheten att ha en mentor etc. 

I projektet samsas 3-4 studenter om en mentor som kommer från biblioteks- och informationsfältet. Meningen med projektet är det skall vara ett ”ge-och ta”-tillfälle där studenten har möjlighet att ställa frågor till en yrkesverksam person och få insikt i hur vardagen som bibliotekarie kan te sig. Mentorn delar med sig av sina erfarenheter och studenterna får nya perspektiv på vad det innebär att arbeta som bibliotekarie. Detta samtidigt som de får kontakter med potentiella arbetsgivare och förbereder sig inför arbetslivet. 

Under tre terminer pågår det frivilliga mentorskapet. 

Länk till bloggen för mentorer

Länk till bloggen för studenter