Dokumentation från FoU-cafét vid Rydal den 15 september.

Rubriken på föreläsningen var: “Samhällsekonomiska effekter av sociala insatser - vad säger forskningen?”

Kari Jess utkom 2005 med avhandlingen ”Att räkna med nytta – samhällsekonomisk utvärdering av socialt arbete”. Sedan dess har hon fortsatt med studier inom detta område.

FoU-cafét var välbesökt och en engagerad publik reflekterade och ställde frågor kring frågeställningar som: På vilket sätt lönar sig socialt arbete och sociala insatser? Kan man utvärdera sociala insatser samhällsekonomiskt?

Nedan finns nu Kari Jess powerpoint-presentation att ladda ner. 

En längre rapport om FoU-cafét kommer i vårt nyhetsbrev som skickas ut i slutet av oktober, håll utkik!

Samhällsekonomiska effekter av missbruk (PDF)