Effektivt bloggande – inte poänglöst

Kursen har precis börjat, men att sätta upp en blogg har hundratusentals bloggare lärt sig själva. Utan att belasta skattebetalarna. Varför en kurs?

– Blogg och sociala medier får en allt större betydelse, ekonomiskt, politiskt och kulturellt. Vi vill utifrån en systematisk och teoretisk ansats medvetandegöra våra studenter om hur fenomenet utvecklas. Vi vill också ge kunskap om hur man kommunicerar effektivt. Inte minst för företag och organisationer har bloggen blivit ett viktigt medel för kommunikation.

– Vi vill också hjälpa våra studenter att se på bloggen ur ett makt- och genusperspektiv.

– Den som följer kursen och slutför ut övningarna, som ofta kräver teorianknytning, kommer inte att få några lätta poäng. Förhoppningsvis dock intressanta studier.

Är det rimligt at ge högskolepoäng om hur man bygger en blogg?

– För att ge studenterna bästa möjliga kunskaper om bloggen som fenomen är det viktigt att integrera teori med praktiska moment. Att bygga en blogg är bara en mycket begränsad del av kursen.

Vad har ni för lärare? Det säger ju en del om utbildningen.

– Kursen ges på en av norra Europas största bibliotekshögskolor. Här finns specialistkompetens inom informationsområdet. På kursen är vi sju lärare. Vetenskapligt ansvarig är disputerad, flertalet är doktorander med erfarenhet från området. Två lärare är journalister.

Men det verkar ändå som en del studenter är missnöjda, om man vågar tro Dagens Nyheter?

– Ja, kursen utgår från att vi först diskuterar innehåll för att senare ta i tu med teknik och form. Några studenter vill vända på den ordningen. Vi får i framtiden bli tydligare med det pedagogiska upplägget.

Nå, vilka bör gå kursen?

– Vi har inte begränsat tillträdet till kursen; men jag kan föreställa mig att kommunikatörer inom företag och organisationer kan ha särskild nytta av vår utbildning.

Är det många sökande?

– Ja, vi har varit tvungna att begränsa antalet antagna till femtio för att vara säkra på att upprätthålla kvalitén. Inte minst examinationsformen kräver omfattande lärarinsatser.

Fakta

Kursen ”Bloggens teori och praktik” omfattar 7,5 högskolepoäng och ges på kvartsfart, distans

Kursplan

Dagens Nyheter