Forskning på bioetanol och biogas från textilier uppmärksammas internationellt

Först var det jeans i tanken – nu fungerar även andra kasserade plagg. Professor Mohammad Taherzadeh och hans forskarteam vid Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan, har kommit ytterligare ett steg framåt i sin forskning och framställer inte bara etanol av gamla plagg utan även biogas.

Forskningen väcker uppmärksamhet internationellt och nyligen publicerades ett nyhetsinslag av den internationella nyhetsbyrån Reuters.