Hallå där…

Hur ser det ut på Institutionen Ingenjörshögskolan vad gäller antalet studenter som startat i höst?

- Institutionen är bräddfylld, alla program är helt fulla och inom vissa programområden är konkurrensen hård.

Hur stor är ökningen jämfört med förra året?

- Den nationella ökningen på teknikprogrammen är omkring 30 procent. När det gäller antalet förstahandssökande för vår del är den ännu större. Vi ökar från 216 till 593 förstahandssökande.

Var det väntat?

- Vi hade väntat oss en ökning med hänsyn till konjunkturläget och de goda framtidsutsikterna för ingenjörer. Vi har också i flera år arbetat med modernisering och förnyelse av våra program, men höstens antagning överträffar våra förväntningar.