Ja till flytt av Institutionen Textilhögskolan

Det var en glad delegation från högskolans styrelse som meddelade sitt beslut vid det extrainsatta styrelsemötet fredagen den 18 september. Samma dag installeras dessutom tretton nya professorer i högskolans femte professorsinstallation.

– Det är ett historiskt beslut som tas i dag. Textilhögskolans flytt är något som diskuterats länge. Tidigare har det känts som något omöjligt, eftersom det är en krävande flytt i och med institutionens stora maskinpark, säger rektor Lena Nordholm som ser stora fördelar med en samlad högskola i ett gemensamt campusområde.

Två konkurrenskraftiga förslag

– Vi kommer också att titta på vilka synergieffekter som hela högskolan kan få när vi samlar verksamheten, tillägger Karin Cardell, förvaltningschef.

Styrelsen menar att de två lokaliseringsalternativen, Sandgärdet och Simonsland, bör utredas ytterligare innan styrelsen kan ta ett slutgiltigt ställningstagande vid årsskiftet. Hittills har utvärderingen av lokaliseringsförslagen, några genomförda av externa konsulter, visat att: en nybyggnation på Sandgärdet bäst uppfyller krav om lokalytor, rumsfunktioner och lokalsamband och ger dessutom de långsiktigt bästa ekonomiska förutsättningarna. En etablering i området Simonsland ger däremot högst varumärkesvärde och uppfattas dessutom av Institutionen Textilhögskolan att bäst uppfylla deras behov.

– Båda alternativen är konkurrenskraftiga och har potential och kan bli jättebra. Båda har också positiva och negativa aspekter som vi får ta ställning till, säger högskolans styrelseordförande Maria Leissner. Hon lyfter dock fram de ekonomiska villkoren som det tyngsta argumentet. En stor kostnad är just själva flytten och här behöver högskolan extern hjälp.

– Båda fastighetsägarna har också utryckt en vilja att hjälpa till här, tillägger Karin Cardell.

Textilhögskolans lokalisering berör

Att Institutionen Textilhögskolans verksamhet berör många visar inte minst det stora intresse frågan fått i de lokala medierna. Institutionen har en ledande position inom det textila området. Utbildningsverksamheten har expanderat samtidigt som institutionen har en internationellt stark forskningsposition med en uttalad ambition att erhålla rättighet att få utfärda konstnärlig doktorsexamen. Flytten beräknas tidigast kunna genomföras sommaren 2012. Storleksmässigt handlar det om en lokalyta på 10 000m2.

Bakgrund

De befintliga lokalerna i kvarteret Vulcanus är idag inte tillräckliga för Institutionen Textilhögskolans framtida behov av yta samtidigt som de brister i funktion. Man vill också minska det fysiska avståndet mellan Institutionen Textilhögskolan och högskolans övriga verksamhet. För att uppnå mer ändamålsenliga lokaler hade högskolestyrelsen tre lokalförslag att ta ställning till:

  1. Ombyggnation och tillkommande ytor i den befintliga byggnaden i kvarteret Vulcanus.
  2. Ny byggnad på campus i kvarteret Sandgärdet.
  3. Ombyggnation av befintlig byggnad i industriområdet Simonsland väster om högskolans campus.