Låna en forskare

De forskare som kan lånas ut spänner över ett brett fält, och det erbjuds en mängd spännande områden:

  • ”Mötet med patienter med annan etnisk bakgrund”
  • ”Arbetsliv och akademi i gemensam kunskapsbildning”
  • ”Behandlingsmetoder vid bäckensmärta hos gravida”
  • ”Hälsa och form på äldre dar”
  • ”Få mer av Internet och Google – effektivare informationssökning och källkritik”
  • ”Levebröd eller entreprenörskap? Om utlandsfödda personers företagande i Sverige”
  • ”Engagemang och utbrändhet i arbetet”
  • ”Skolornas vardagsproblem som vetenskaplig forskning”

Den som är intresserad av att boka en forskare kan själv läsa mer om hur det går till på boras.forskarfredag.se

Fakta

ForskarFredag arrangeras på 16 orter runt om i Sverige. Det är en del i EU-projektet Researchers´ Night som anordnas samtidigt på ett hundratal orter i Europa.

Programmet för hela arrangemanget i Borås finns på boras.forskarfredag.se