Malin Sundström får Kurslitteraturpriset 2009

– Jag är verkligen glad över att vi får priset. Förhoppningsvis kan ett sådant här pris göra att det blir fler som vill skriva kurslitteratur, på sikt kanske det kan höja statusen att skriva läromedel, säger Malin Sundström som skrivit boken tillsammans med sin tidigare handledare, Lena Mossberg professor i marknadsföring vid Handelshögskolan i Göteborg. Hon forskar i upplevelser, kundbeteende och turism.

Priset får de för sin idé och sitt manus till en modern och bred grundbok i marknadsföring med digitala komplement. Malin Sundström som undervisar i marknadsföring och konsumentbeteende tyckte att det inte fanns bra undervisningsmaterial på svenska i ämnet och bestämde sig därför att skriva en egen.

– Det saknas svenska exempel att relatera till och därför har jag och Lena Mossberg utgått från samhället idag i Sverige. Att göra en grundläggande bok har varit den största utmaningen, tillägger hon med ett leende.

– Alla använder amerikansk kurslitteratur idag och vi insåg att vi inte kan kopiera ett sådant upplägg. Därför har vi inte gjort en ny ”bibel”, utan det handlar mer om en liten katekes. En liten tunn bok där man kan komplettera med verkliga exempel på en webbplats.

Det är just exempel från verkligheten som hon som lärare saknat i undervisningen. Många studenter idag har inga referensramar från näringslivet och då kan boken bidra med intervjuer med marknadschefer och andra chefer som berättar om egna erfarenheter och misstag.

Tre trender

Tre tydliga samhällstrender utkristalliseras i boken berättar Malin Sundström. Det är teknologi, hållbarhet och upplevelse. Huvudpersonen, Anna, i boken får stå som symbol för varför hon föredrar något hållbart och att hon exempelvis köper det via mobilen. Kanske att hon även kommer att finnas med som klippdocka på webbplatsen senare, det är ännu ej klart avslöjar Malin Sundström. Hon och Lena Mossberg har i alla fall haft otroligt roligt under tiden som de skrivit materialet.

– Vi kompletterar varandra bra, fortsätter Malin Sundström.

Just att skriva undervisningsmaterial har gett mersmak och kanske att prissumman gör att hon får möjlighet att ta sig tid att påbörja en ny under nästa år.

 

Fakta:

Juryns motivering lyder: ”Med en tydlig verklighetsförankring och praktiska case kombinerat med ett modernt förhållningssätt till lärande skapar bidraget resultat för student såväl som lärare.” Boken beräknas vara klar vid årsskiftet. Priset delas ut i samband med Bok- och biblioteksmässan i Göteborg i höst och prissumman är på 100 000 kronor.