Roy Andersson ger terminens femte avhandling

Roy Andersson har studerat hur företag som tillämpar olika kvalitetsledningsfilosofier klarar att stå pall vid störningar som t.ex. lågkonjunktur.- Resultatet av avhandlingen är en modell som beskriver vilken strategi företag bör ha för att bli motståndskraftiga vid ändrade förhållanden.

Roy Andersson är sedan 1999 anställd som universitetsadjunkt på Institutionen Ingenjörshögskolan och kommer efter disputationen att fortsätta att undervisa inom områdena industriell ekonomi och maskinteknik och siktar på att vidareutveckla områdena kvalitetsteknik och logistik på Högskolan i Borås.

Disputationen äger rum den 2 oktober kl. 10:15 på Vasa C, Vera Sandbergs Allé 8, Göteborg.