Nordiskt nätverksmöte


Lärare och företrädare för vårdverksamheten från Finland, Norge, Danmark och Sverige arbetade under det tre dagar långa mötet med att ta fram en gemensam nordisk kursplan för implementering av forskningsbaserad kunskap i praxis. Det är ett gemensamt nordiskt problem att den vårdvetenskapliga kunskap som finns inte alltid kommer den enskilde patienten till del på grund av svårigheter med implementering i vårdverksamheten.

Kursplanen är tänkt att ligga till grund för en nätbaserad kurs i ämnet som skall vända sig till nordiska sjuksköterskesudenter. Värdar för mötet var lärare på Institutionen för Vårdvetenskap.