Ny professor i energiteknik stärker positionerna

Tobias Richards mjukstartade den 1 september som professor i energiteknik på Institutionen Ingenjörshögskolan. Han är ett efterlängtat tillskott för att stärka forskningen inom området.
- Energi är en bransch som bara blir mer och mer viktig, förklarar han.

Han har knappt hunnit installera sig på sitt arbetsrum, men tycker att det nya arbetet lovar gott.
- Det som attraherade mig till att söka tjänsten är bland annat den starka anknytningen till lokala företag och organisationer, t.ex. Borås Energi & miljö och SP. Samtidigt känns det bra att byta miljö och stå på egna ben, säger han om att lämna Chalmers, som tills nu varit hans arbetsplats.

Ska lyfta fram det unika

Hans första uppgift blir att identifiera vad som gör Högskolan i Borås unik vad gäller forskning och utbildning inom energiteknik.
- Med de närliggande företagen och organisationerna samt den nuvarande personalgrupperingen kan man komma långt. Jag kommer att arbeta på att vi ska få en tillämpbar energiteknikforskning. Självfallet kommer jag också att fokusera på forskningen inom termisk behandling, d.v.s. förgasning och förbränning, som är mitt forskningsområde. Idag drivs denna forskning framåt av två adjungerade personer. När jag nästa år går upp på heltid kommer vi att få en mycket större potential att komma vidare inom området.
Tobias Richards kommer också att inleda med en ren inventering av vilka resurser som finns vad det gäller både personal och utrusning med målet att bygga upp en välfungerande experimentverksamhet.

Från Chalmers

Tobias Richards har jobbat som forskare och lektor på Chalmers sedan 2001. Dessförinnan var han doktorand på samma institution från 1996. Hans forskning under doktorandtiden har kretsat kring systemanalys inriktad mot kemikalieåtervinning på massabruk.
- Jag har tittat på den termiska delen hos framför allt förgasning av biprodukten svartlut. Hälften av energiinnehållet från ved finns i svartluten och med bättre förgasning skulle man kunna utnyttja den bättre, antingen som ökad elproduktion eller som råvara till nya material som t.ex. biobaserade drivmedel, förklarar han.

Under en övergångsperiod under höstterminen kommer Tobias Richards att arbeta på Institutionen Ingenjörshögskolan på halvtid för att hinna avsluta pågående projekt på Chalmers.

Fakta

Ålder: 37 år
Bor i: Alingsås
Karriär: Tekniskt gymnasium på Gotland och i Stockholm, studier upp till forskarnivå på Chalmers, ett år som post-doktor i USA, forskare och lektor på Chalmers.
Familj: Fru och tre barn
Intressen: Orientering och cykling samt naturupplevelser