Nya rön om förnybara material

Dan Åkesson beskriver i sin avhandling ”Renewable Composites Prepared from Biobased Thermoset Resins” hur han tagit fram kompositer med en hög andel förnybart material. Fokus ligger på utveckling och användning av biobaserade härdplaster.
– Härdplasterna som binder samman kompositerna är gjorda av sojabönsolja och mjölksyra. Kompositerna är framställda från naturfibrer av t.ex. lin eller hampa, dessa är lättviktiga, biologiskt nedbrytbara och billiga, berättar Dan Åkesson.
– Tillsammans ger dessa naturfibrer och härdplaster starka men lättviktiga kompositer.

Kompositerna har tillverkats och deras egenskaper har studerats, men allt sker än så länge enbart på forskningsstadiet.
– Dessa kompositer kan dock i framtiden komma att användas inom till exempel möbel- och bilindustrin. Flera företag, däribland möbelföretag, och institut har redan varit inblandade i arbetet.

Sin forskningstid ser Dan Åkesson tillbaka på med glädje.
– Det har varit väldigt roligt och nu hoppas jag att efter disputationen få en postdoc-tjänst.

Fakta

Disputationen äger rum på Chalmers tekniska högskola den 2 oktober.