Påskrivet för kinesiskt och europeiskt samarbete

Högskolan i Borås, Shandong Jiaotong Unversity (Kina), University of Shanghai for Science and Technology (Kina), Universidad de Alcalá (Spanien), INHolland University (Nederländerna) och INSEEC (Frankrike) kommer tillsammans att arbeta fram ett ramverk för kandidatutbildning där kombinationen av företagsekonomi och informatik är det centrala. Tanken är att utbilda systemutvecklare med unik kunskap inom marknadsföring och ledarskap alternativt marknadsförare med unika kunskaper inom systemutveckling, kombinationer som kommer att bli eftertraktade i takt med globaliseringen.

– Tanken är att studenter i Europa ska studera utomlands två till fyra terminer varav minst en termin i Kina, medan de kinesiska studenterna ska åka till ett lärosäte i Europa i ett år. Det kommer inte att finnas ett specifikt program att studera, utan tanken är att studenterna själva ska välja sitt program utifrån varje enskilt universitets specialkompetens. Detta gör att varje utbyte blir unikt, säger Rolf Appelkvist.

Tom Kentson, projectmanager vid INHolland University förtydligar:
– Det är ett unikt och flexibelt ramverk där varje lärosäte bidrar med sin specialitet vilket gör att alla delar blir unika. Studenterna får en möjlighet att själva sätta ihop sin utbildning för att få en skräddarsydd och exklusiv utbildning. 

Rolf Appelkvist poängterar också att det inte enbart handlar om studenter, utan även lärare och övrig personal ska ha möjlighet att åka till lärosäten för att skapa nätverk och samarbeten.

Ökad förståelse i en global värld

Målet med ramverket är att öka förståelsen och anställningsbarheten för studenterna. Dessutom kommer de att få en global kunskap som är mycket viktigt i dagens samhälle.
– I Spanien är studenterna väldigt intresserade av att studera i Kina, berättar Maria-Teresa del Val Nuñez, Director International Relations vid Universidad de Alcalá, och konstaterar att det finns många kopplingar mellan Spanien och Kina även på andra håll, t.ex. kommersiella intressen.

Även i Kina är intresset för studier utomlands stort. Representanter från University of Shanghai for Science and Technology berättar att de redan har två studenter som studerar vid Högskolan i Borås och de är väldigt nöjda med sina studier.

– Vi kommer att arbeta för att utöka samarbetet med ytterligare ett antal kinesiska universitet, poängterar Rolf Appelkvist. Det är inte heller omöjligt att fler universitet och högskolor inom Europa kommer att anslutas till ramverket för program.