Pedagog med passion för miljön

Susan Humphries har alltid varit lärare och kommer aldrig vara något annat heller, säger hon själv. Trots detta har hon varit både grundare och rektor för Coombes School, i Arborfield utanför Reading söder om London. Skolan för yngre barn startades av henne med filosofin att skolgården är det viktigaste klassrummet. Hon pratar varmt och entusiastiskt om skolan som hon skapade, arbetade på i 34 år och pensionerades ifrån 2005. Trots pensionen arbetar hon fortfarande på skolan fyra dagar i veckan.
– I varje kursplan finns hållbar utveckling med och skolgården är en stor trädgård, där barnen planterar sina egna solrosor, grönsaker och allt möjligt, berättar Susan Humphries och målar upp en fantastisk bild av en skola som skiljer sig långt ifrån de asfalterade gårdar många har på sina skolor.

– På skolområdet finns förutom grönska också får, vars ull barnen använder för olika textila projekt i skolan., säger Susan Humphries och fortsätter:

– De har även fåglar i klassrummet som de tar hand om och några gånger per år kommer det hästar till skolan. 

Viktiga råd

Det är första gången hon besöker Högskolan i Borås, men är en flitigt anlitad föreläsare, inte bara i Europa utan även i USA och i Asien.

När hon träffar studenter första gången låter hon dem sätta gula post-it-lappar i pannan och be dem ska skriva sitt eget namn på lappen, när den sitter kvar på huvudet.
– Alla har vi skrivit vårt namn så många gånger i vårt liv att det kan tyckas vara en enkel uppgift att skriva namnet på en lapp. Men genom att göra det från ett nytt perspektiv, när lappen sitter i pannan, blir den enkla uppgiften helt plötsligt svår.

– Jag vill berätta för de blivande lärarna att de aldrig får glömma bort att de är så barnen har det varje dag. Varje dag får de lära sig något nytt eller lära sig se det från ett annat perspektiv. En lärare får aldrig glömma bort det och heller inte glömma hur ömtåliga barnen är.


Nyckeln till ett rikt liv

Hennes passion för miljön och för lärande präglar varje berättelse och det hörs och syns att hon verkligen brinner för hållbar utveckling i skolan. Även om detta är första besöket i Borås och på högskolan har hon varit i Sverige tidigare och pratar varmt om landet.  
– Sverige har ett magiskt landskap med mycket berg och träd, säger hon och berättar hur mycket hon tycker om ”rocks” och att skolgården hemma i Storbritannien är fylld med bumlingar. Hon beskriver dem som en del av jordens hud.

För 34 år sedan var hon orolig att hon inte skulle kunna genomföra förändringarna som en ny skola med träd, stenar och trädgård innebar. Att det skulle bli motstånd. Idag lever drömmen till fullo med en fantastisk skola, där hållbar utveckling genomsyrar barnens utbildning.
– Det är förändringarna som är viktiga! Det är nyckeln till ett rikt liv, säger Susan Humphries avslutningsvis och skyndar iväg till nästa föreläsning för att låta nya studenter ta del av hennes vishet.