Releaseparty för ny lärobok

Boken är ett samarbetsprojekt mellan Kunskapscentrum PreHospen och Stockholms Prehospitala centrum. Boken kommer  att användas som kurslitteratur i flera av landets specialistutbildningar till ambulanssjuksköterska. 

Redaktörer för boken är Björn-Ove Suserud, Högskolan i Borås och Leif Svensson vid centrumet i Stockholm. Från Institutionen för vårdvetenskap medverkar flera forskare i redaktionskommittén samt ytterligare forskare som författare till delkapitel.