Samarbete möjliggör Asien-utbyte

Högskolan i Borås är koordinator för EM EuroAsia, ett EU-finansierat utbytesprogram. Ett antal lärosäten i Europa och Asien ingår i programmet. 

Ingeborg Herbertsson, internationell koordinator vid högskolan, berättar mer:

– För våra studenter ger utbytet mycket mer än bara studierna. Det är en nyttig erfarenhet att komma iväg. Man kan knyta kontakter för framtiden och många som varit ute får ett annat perspektiv på livet.

 

Generöst stipendium

Studenter som beviljas stipendium får 1000 euro per månad samt 2000-2500 euro för resan. Hur många boråsstudenter som får åka beror på söktrycket. Det är värduniversiteten som väljer ut vilka som får komma.

– Många kommer att titta på de betyg studenterna skickar in när man söker. Dessutom görs en bedömning utifrån det personliga brev som ingår i ansökan samt CV och språkkunskaper.

Utbytet sker på både grund- och avancerad nivå. För studier på grundnivå måste man vara student på Högskolan i Borås samt ha studerat ett år här. För de som söker på avancerad nivå tillkommer ytterligare krav.

 

Personalutbyte

För personal på högskolan så finns det främst utbyte för forskare, post doc och lärare. Det finns möjlighet för övrig personal att söka, men utbytet måste resultera i något konkret.

– Det finns många intressanta frågor att studera i dessa länder. Forskare kan till exempel göra jämförande studier mellan Sverige och något av de asiatiska länderna, menar Ingeborg Herbertsson.

– Utbytet är ett sätt att fördjupa samarbeten och utveckla pedagogiska metoder,

Sista dag för ansökan är den 15 oktober. Läs mer på www.em-euroasia.org/

 

För mer information kontakta:

Ingeborg Herbertsson
Internationell koordinator
E-post: ingeborg.herbertsson@hb.se
Tfn: 033-435 40 28

Daniela Ölmunger
Internationell koordinator
E-post: daniela.olmunger@hb.se
Tfn: 033-435 43 90