Spikat om missgynnade kvinnor i Uganda

Onsdagen den 9 september spikade Ruth Nalumaga, forskare vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan sin avhandling på björkarna i biblioteket. På omslaget syns en kvinna som bär på en bag.

– Väskan är en symbol för allt det som kvinnan bär med sig utöver de uppdrag hon ska göra. De sociala förväntningarna på kvinnor i politikens centrum är desamma som för övriga kvinnor. De förväntas fortfarande ta hand markservicen för sin familj och släkt, vilket ger mindre tid åt informationsförberedelser.

Ruth Nalumaga har intervjuat ett stort antal kvinnliga och manliga parlamentsledamöter och administratörer i parlamentet samt företrädare från kvinnoråden ute i valkretsarna.

– Vad händer när kvinnor verkligen kommer till parlamentet?, frågar hon sig.

– De kvinnliga ledamöterna måste integreras i sin nya omgivning. En av förutsättningarna är att få tillgång till nödvändig information för att kunna utföra sina uppgifter i en ovan miljö.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan universitetsbiblioteket vid Makerereuniversitetet i Kampala och Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan för att även bibliotekspersonal ska kunna ha forskarkompetens. Projektet har finansierats av SIDA/SAREC.

Ruth Nalumaga berättar att hon kommer att överlämna sin avhandling personligen till personal på parlamentet i Uganda.

– Förhoppningsvis så kan mina resultat vara ett stöd i framtiden för att stärka kvinnornas ställning.

Disputation

Disputationen sker på Högskolan i Borås den 29 september i Hörsalen E310 kl. 13:00.
Avhandlingens titel: Crossing to the mainstream: Information challenges and possibilites for female legislators in the Ugandan Parlament.