Stämningsfullt vid professorsinstallation

Efter fredagens installation har högskolan 44 professorer anställda. Av dessa är 45% kvinnor, medan genomsnittet i Sverige är 20%.
– Det gör mig naturligtvis både glad och stolt, konstaterade Lena Nordholm.

Det var många släktingar, vänner och kollegor som hade samlats för att ta del av installationshögtiden, där tal varvades med vacker sång och harpspel.
– Att bli professor är att hedras med den högsta rangen, det är det finaste man kan bli inom akademien, sa Lena Nordholm.

– Jag hoppas att ni känner er stolta över att vara verksamma vid Högskolan i Borås. Ni har ett spännande och utmanade arbete framför er.

Prorektor Björn Brorström, ansvarig för forskningskollegiet och tillika en av de professorer som installerades, höll tal.
– Ni professorer representerar ett antal spännande ämnen på både bredd och djup och ni kommer säkert att leva upp till våra förväntningar. Givetvis har även ni förväntningar på oss. Vi är en högskola med ambitioner och ni är väldigt viktiga i denna utveckling.

Installationstal

En av tankarna med installationen är att sprida kunskap om professorernas ämnesområden. På förmiddagen höll professorerna installationsföreläsningar på högskolan och i kyrkan gav de korta presentationer om sin forskning.

– Jag forskar på mjukare IT-frågor, som design av IT-system och E-tjänster. Exempel på dessa tjänster är när vi i vår vardag bokar resor, biobiljetter m.m, berättade Stefan Cronholm, professor i informatik. Han ser framemot att stärka relationen mellan företagsekonomi och informatik.

– Det känns fantastiskt att stå här och vara professor, utbrast Pernilla Walkenström, professor i textilteknologi. Hon arbetar med framtagning av funktionella fibrer, d.v.s. byggstenar till det som kallas smarta textilier.

 

– Jag hade hört mycket gott om Borås innan jag började här. Hälften av mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat som grundskollärare, en erfarenhet jag inte vill vara utan, konstaterade Lisbeth Åberg-Bengtsson, professor i pedagogiskt arbete. Hon undersöker bl.a. elevers förståelse av illustrationer och interaktiva modeller som finns i läromedlen.

 

13 professorer installerades fredagen den 18 september.