Två nya professorer installerade

Förmiddagen inleddes med att de båda höll sina installationsföreläsningar. Därefter följde presentutdelning och buffémingel tillsammans med familj, vänner och medarbetare. Lars Sandman blir professor i vårdvetenskap med inriktning vårdetik, och Margaretha Ekebergh professor i vårdvetenskap med inriktning mot vårdvetenskapens didaktik.