Vetenskapligt seminarium med fokus på den pedagogiska verksamheten

Seminariet kommer att behandla frågor i anslutning till skolans och förskolans demokratiska uppdrag att tillgodose alla barns och ungdomars rätt till utbildning och omsorg. Fokus riktas mot pedagogisk verksamhet där inkludering utgör medel och mål liksom mot processer som kan få exkluderande konsekvenser. Även specialpedagogiska frågeställningar kommer att tas upp.

Vetenskapliga ledare för morgondagens seminarium är professorerna Bengt Persson och Julie Allan.

Tid: 14:00-16:00
Sal: A 502

Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla. Ingen föranmälan krävs.