Bekanta arbetar bättre tillsammans

– Jag tror jag förvånar någon, genom att med min avhandling påvisa att projekt inte alls kräver svulstiga plånböcker eller hyperteknologiska lösningar. Det viktigaste för framgång, när det gäller de projekt jag studerat, är att projektdeltagarna sedan tidigare är bekanta med varandra och att det fanns ett genuint intresse av att arbetet skulle lyckas. Utan att för den saken skull vinna något själv på det.

Marisa Ponti menar också att bara för att ett projekt inte är hierarkisk uppbyggt eller knutet till någon institution, behöver det inte betyda att de är mindre rustade för ett lyckat samarbete. Projektens självständiga ställning medförde att arbetet kunde koordineras utan att vara beroende av en formell organisation och detta tillsammans med gåvokulturen gjorde att projektdeltagarna drevs av egenintresse och vilja.

Disputationen äger rum på Högskolan i Borås den 29 april klockan 13:15 i hörsalen C203.

Läs mer om Marisa Pontis avhandling här.