Borås står sig bra i konkurrensen

Urank är en association som årligen genomför en oberoende ranking av svenska universitet och högskolor baserad på statistik från Högskoleverket och annat officiellt material. I dagarna presenterade de sin ranking för 2009. Universiteten, som har en mer omfattande forskning än högskolorna, gynnas i en ranking av det här slaget men i listan har Högskolan i Borås klättrat från plats 18 till 13, vilket gör att man ligger överst bland högskolorna. Dessutom får högskolans bibliotek högst betyg av alla bibliotek.

 – Det är givetvis glädjande att vi klättrar i rankingen, konstaterar Anders Stenström, controller vid Högskolan i Borås. Han menar dock att man ska vara medveten om att en sådan här undersökning inte ger hela bilden av en verksamhet och att ranka lärosäten ofta uppfattas som tveksamt i Sverige, däremot finns det en internationell strävan mot att göra lärosätesrankningar.
– Visserligen har Urank högst status bland de svenska rankningarna, men man ska se på detta med en sund skepsis.

Informationschef Sten Dellby hade hellre sett en annan typ av ranking.
– Ämnesrankningar skulle göra det betydligt lättare att jämföra. Högskoleverkets kvalitetsbedömning är ju ämnesbaserad. Lärosäten är väldigt olika, till exempel om man tittar på storlek och forskningsintensitet.