En bra affär med alumner

– Det är kul att komma tillbaka, säger Fredrik Angin som tog sin examen vid Högskolan i Borås 1998. När jag utbildade mig kom en liknande kurs, som studenterna får ta del av idag, under mitt sista påbyggnadsår. Jag hade gärna lärt mig det här tidigare.
 
Studenterna han pratar om är dataekonomer, systemvetare och interaktions- och kommunikationsdesigner vid Högskolan i Borås. Papi Soumah går första året på systemvetarprogrammet och tycker det är bra.
– Det är mycket intressant och jag är glad för att vi får ta del av denna kursen tidigt. Vi får en inblick i hur det är att arbeta med affärssystemen och det har väckt mitt intresse ännu mer.
 
Tanken med att näringslivet kommer in i kursen är att det skapas en win-win-situation. Studenterna får till sig kunskap som är matnyttig och på Logica vet man att studenterna på Högskolan i Borås har en bra utbildning och att de har ett försprång vid eventuell nyrekrytering. Fredrik Angin sammanfattar det.
 
– Det är en stor fördel för studenterna här - han eller hon behärskar redan det affärssystem vi arbetar i och det ger dem tyngd när de söker jobb. Deras konkurrenter, utan denna kunskap, behöver minst ett halvårs internutbildning först. Vilken väljer man?
 
Thomas Widén, även han representant från näringslivet, närmre bestämt från Microsoft är också med i uppstartandet av kursen. Microsoft är huvudansvarig för programvaran studenterna kommer att tränas i, affärssystemet Microsoft Dynamics Navision och bjuder Högskolan i Borås på licens och övningsmaterial.
 
Bill Andersson, studierektor vid Institutionen för data- och affärsvetenskap är enbart nöjd.
– Vi tror att detta är bra för våra studenter. De skapar sig tidigt en bild av hur det är att praktiskt arbeta med affärssystem och får ta del av praktiska tillägg i form av skarpa fall.

Andra företag som kommer delta vid genomförandet av kursen:

KPMG
IBM
Egmont