Företagskulturens betydelse för att klara utmaningar

Begreppet resiliens - långsiktig uthållighet - är ganska nytt inom organisationsforskning, enligt Birgitta Södergren som är docent i företagsekonomi vid Uppsala universitet. Ser man frågan ur organisationsperspektiv flyttas också fokus från individen till den kringliggande miljön och sammanhanget: Vilken jordmån finns i en organisation? Vilka resurser har en organisation för att klara sig igenom svårigheter?

Birgitta Södergren har definierat begreppet resiliens som ”förmågan till positiv anpassning under utmaningar och hot, samt förmågan att komma stärkt igenom svårigheter”. Enligt henne har resiliensen sin grund i hur man som person upplever tillgången till resurser, inte bara vilka resurserna faktiskt är. Med inställningen att ”det här är tufft men vi fixar det” upplevs resurserna större än kraven och man väcker stolthet och mobiliserar handlingsvilja.

– Kanske är de emotionella resurserna allra viktigast, säger Birgitta Södergren. Annars är det lätt att köra vilket företag som helst i botten. Det vore roligt med mer forskning om detta. En analys är möjlig.

Fördel av utländsk ägare

Kabeltillverkaren Nexans startade som IKO Kabel AB 1948 av Karl Olsson i Grimsås och har sedan dess varit en betydelsefull aktör i det lilla samhället. Företaget blev franskägt i slutet av 1980-talet och ingår sedan 2000 i koncernen Nexans. I Sverige arbetar ungefär 500 personer varav de flesta i Grimsås.

– För vår del har det varit en fördel att ha en utländsk ägare, säger vd Stefan Olsson. Vi har tillgång till deras kunskap och produkter. Ett företag måste ha råd och styrka att klara påfrestningar och vår ägare låter företaget ha kvar pengarna. Men vi lokalt måste förstås vara pålitliga och ha koncernledningens förtroende.

Han lyfter också fram vikten av att ha flera ben att stå på för att vara ett livskraftigt företag på lång sikt. I Grimsås tillverkas kablar för flera produktsortiment: elnät, installation, tele- och bredbandsnät, datakablar och system samt industrin, bland annat bilindustrin. Det gör att man inte är så beroende av en marknad.

Läs mer om seminariet här.