Forskarkurser på Vårdalinstitutet hösten 2010

  • Vetenskapsteoretiska perspektiv på vård och omsorgsforskning, 7,5 hp.
    Sista anmälningsdag: 7 juni 2010.
  • Mät- & Testteori, utveckling och utvärdering av mätinstrument i vård- och omsorgsforskning, 7,5 hp
    Sista anmälningsdag: 18 augusti 2010.

Läs mer på www.vardalinstitutet.net/kurser där även kursplan samt länk till anmälningsblankett finns.

Vårdalinstitutet är en nationell miljö för forskning och utveckling inom vårdområdet i nära samverkan mellan universiteten och vårdens huvudmän.