FoU i Sverige- informationsportal till hundratals FoU-arbeten

Den finns till för alla som är intresserade av forskning, utveckling och kvalitetssäkring inom universitet, högskolor, landsting/regioner och kommuner. Syftet är att fungera som inspirations- och kunskapskälla. Du kan ta del av information som som har anknytning till forskning inom FoU-miljöer. Det finns möjlighet att söka information om pågående och avslutade FoU-arbeten, seminarier, kontaktpersoner och du kan leta efter resurspersoner som handledare, språkgranskare eller föreläsare. Du kan också själv bidra med information och på så sätt sprida kunskap om ditt FoU-arbete.

För mer information, se www.fou.nu