Handelsministern på blixtvisit

Vårpropositionen innehåller i korta drag satsningar på pensionärer, flerbarnsfamiljer och infrastruktur i storstadsregionerna, men även satsningar på högre utbildning.
– Absolut. Det görs specifika insatser just i västra Götalandsregionen där det bland annat handlar om ett stort antal fler utbildningsplatser, berättar Ewa Björling.

För några veckor sedan presenterades en förstudie till ett handels- och tjänsteinnovationsinstitut vid Högskolan i Borås. Ett positivt initiativ, tycker Ewa Björling.
– Inte minst för mig som handelsminister är det väldigt intressant. Jag tror att man ska samla flera goda krafter tillsammans, både inom detaljhandel och varumärkesuppbyggnad, och se hur vi kan bli bättre inom det området i Sverige. I de nordiska länderna kan vi mycket väl konkurrera mer inom det området.

I samband med besöket på Högskolan i Borås fick handelsminister Ewa Björling också en föredragning av professor Karin Ekström om fenomenet Ullared samt träffa en delegation från Indonesien där bland annat landets Chargé d'affaires medverkade.