Högskolan i Borås presterar bättre

Högskolan i Borås hamnar på tionde plats bland Sveriges högskolor och universitet när det gäller prestationsgrad. De senaste åren har dock Högskolan i Borås backat från 84 % (2007) till 80 % (2009). Högst siffra i Sverige har Linköpings universitet med 85 % och lägst siffra har Mittuniversitetet med 67 %. Snittet för hela landet är 79 % prestationsgrad, visar Högskoleverkets siffror.