Högskolans verksamhetssystem i fronten för andra lärosäten

TFU och VFU är två verksamhetsstöd på institutionsnivå. Den ena för tjänsteplanering och uppföljning av lärarpersonal och den andre för bokning, fördelning och rapporteringar av VFU-placeringar.

TFU är för närvarande inte integrerat med några andra verksamhetssystem, utan är ett ”komplement” till exempelvis Primula, som är Högskolan i Borås centrala system för personaladministration. VFU däremot, är för närvarande integrerat med Ladok, vilket innebär att studentuppgifter på ett enkelt sätt kan föras över till VFU-databasen.

Intresserade

Tommy Gerdemark, Eva-lotta Engvall och Malin Ekeberg arbetar på Högskolan i Gävle och kom till Borås för att ta del av systemet.
– Vi har hört mycket gott om systemet och tänker att det kan vara något för Högskolan i Gävle. Som det ser ut nu har vi flera olika system för varje avdelning och det vill vi effektivisera, säger Tommy Gerdemark biträdande avdelningschef för ekonomiavdelningen.

Hans kollegor Eva-Lotta Engvall och Malin Ekeberg håller med.
– Det skulle vara bra att ha ett system för alla avdelningar.

Systemen har successivt införts vid Högskolan i Borås olika enheter.