Mötesplatskonferensen firar 10 år

Årets konferens äger rum 13-14 oktober på Högskolan i Borås. Talare på konferensen är bland andra Pelle Snickars (docent i filmvetenskap, flitig mediedebattör och verksam som forskningschef på Kungliga biblioteket), Mathias Klang (fil.dr. i informatik som forskar om digitala rättigheter, demokrati, open access och etik) och Ingrid Elam (docent i litteraturvetenskap, med bakgrund som kulturjournalist, litteraturkritiker och kulturchef).

Vill du presentera något intressant för biblioteksvärlden på konferensen? Kanske har du erfarenheter från något biblioteksprojekt, utredningsarbete eller forskning? Du som vill delta i konferensen och presentera ett paper kan skicka in en sammanfattning. Senast 11 maj vill vi ha ditt bidrag.

Varmt välkommen!
Konferenskommittén