Ny forskningswebb lanseras

Under drygt en månads tid har ett antal forskare och administratörer fått testa att lägga ut information på högskolans forskningssidor. Nu är tiden mogen för att lägga ut sidorna skarpt. Högskolans forskningssidor har länge varit eftersatta och sedan den nya webben lanserades har inte informationen varit optimal. Efter en förstudie 2009 tog utvecklingsarbetet fart i januari. Pieta Eklund från Bibliotek & läranderesurser har varit projektledare för den arbetsgrupp som tagit fram den nya forskningswebben.

Synliggöra forskningen

Det viktigaste med de nya forskningssidorna är att synliggöra den forskning som bedrivs vid högskolan – både internt och externt. Här ska alla forskare och doktorander själva enkelt skapa och uppdatera sina egna presentationssidor. Nytt i den nya forskningswebben är bland annat kortare URL, som gör sidorna mer sökbara via till exempel Google. Dessutom kommer alla att kunna få egna webbadresser som kan finnas med på visitkorten.

Pieta Eklund berättar att det som registreras i BADA numer också kommer automatiskt visas på forskarens egna webbsidor. Forskningsprojekt får också egna sidor. Vid frågor kontakta Pieta Eklund.