Ny utbildningsvårdavdelning i Alingsås

– Studenterna genomför fem veckors kliniska studier på avdelningen. Allteftersom deltar studenterna mer aktivt i omvårdnaden av en eller flera patienter med handledning av sjuksköterskor och undersköterskor, säger Pernilla Karlsson. Pernilla är huvudhandledare och har ett övergripande ansvar för hela personalgruppen som alla fungerar som handledare.

Studenterna kommer till ITVA 80+  under termin två på högskolan. Man tar emot 6 studenter i två omgångar den här terminen och till hösten blir det åtta studenter.
– Det är väldigt positivt att ha en samlad grupp studenter här, vi lär alla av varandra. Värdet av att vara en utbildningsvårdsavdelning är att lärandet mellan teori och praktik förenas tydligare. En klinisk adjunkt och klinisk lektor är knutna till verksamheten. 
– Det här ger oss ett ökat samarbete med högskolan och tillgång till ny kunskap, fortsätter Pernilla.

På ITVA 80+ får studenterna lära sig grundläggande omvårdnad, som de studerat i teorin.  
– Det har varit väldigt lärorikt, jag hade ingen erfarenhet alls av vården sedan tidigare men nu har jag lärt mig jättemycket. Det är roligt att ta hand om äldre de är så tacksamma och alla har bara varit positiva till att jag som student hjälper till, säger Lisa Ljunggren som tillhör första kullen studenter och har en vecka kvar på sin praktik.

På ITVA80+ arbetar man efter vårdmodellen ”Patientnärmre vård” där man utgår från patientens egen berättelse och behov. Målet är också att göra dem mer delaktiga i sin vård. I modellen ingår också reflektion i slutet av varje arbetspass. Reflektionen utvecklar både personalen och studenterna vilket ska leda till en bättre vård för patienten.
– Reflektionsstunden är ett väldigt bra sätt att släppa jobbet när man går hem. Man går igenom dagen, vad som gått bra och vad som kunde ha gått bättre, säger en annan av studenterna Sara Köröndi (bilden till vänster).