Premiärrelease med Ullared

Det var många som slöt upp till det första releasepartyt för högskolans rapportserie ”Vetenskap för profession” och prorektor Björn Brorström hoppas att det kommer att bli tradition inför varje nummer. I årets första nummer i serien, nr 11, har fem forskare under ledning av professor Karin M. Ekström försökt förstå fenomenet Ullared, som är en unik mötesplats för handel och konsumtion.  Boris Lennerhov är glad över att även forskarna upptäckt Gekås.

– Det här hjälper oss att få en insikt och bekräftelse på det vi gör. Området handel är eftersatt när det gäller forskning. Det handlar inte bara om att köpa och sälja utan är så mycket mer framför allt relationer med människor, säger Boris Lennerhov som här omgärdas av forskarna: Karin M. Ekström, Nicklas Salomonson, Daniel Hjelmgren, Mikael Lind och Johan Hagberg.

Nicklas Salomonson är den av forskarna som tittat på just relationen mellan anställda och kunder och då i synnerhet de kunder som beter sig illa åt i kassa och varubyte. Han har intervjuat frontpersonal och studerat deras strategier för att bemöta de ilskna kunderna. Johan Hagberg har granskat varuflödet och Mikael Lind digitaliseringens roll. Daniel Hjelmgren har tittat på hela upplevelsen med en vistelse i Ullared. Totalt samlade forskarna in material under tre intensiva dagar i augusti. Förstudien var något annorlunda. De bodde nämligen på campingen och var på plats och gjorde intervjuer med allt från personal till kunder. Karin M. Ekström som tittade på Gekås utifrån ett familjekonsumtionsperspektiv kan konstatera att många handlar där av tradition och att det är ”word of mouth” som gäller för att locka dit kunderna. Något som Boris Lennerhov håller med om.

– Under våra 47 år har vi aldrig lagt en enda krona på marknadsföring.

Fortsatt forskning

Samma forskningsgrupp kommer att fortsätta sin granskning av köpcentra runt Borås. Ett nytt forskningsprojekt på Ullared är också på gång och nu kommer fokus att ligga på återvinning av textil. En idé är att ha en slags pant till de som löser in sina gamla plagg.