Pubafton knyter byggstudenter närmare branschfolk

Inledningsvis talade Gunnar Ivarsson, grundare av byggföretaget Wäst-Bygg och extern ledamot i institutionsstyrelsen för Institutionen Ingenjörshögskolan, om betydelsen av att Högskolan i Borås, studenter och byggbranschen närmar sig varandra och kan dra nytta av varandra.

Målet med pubkvällen var att under lediga former mötas, diskutera byggbranschen, ställa frågor, presentera sig och eventuella idéer om examensarbete eller praktik.