Vart går högskolan? Seminarier om samtiden

Högskolans bibliotekschef Catta Torhell och informationsstrateg Johan Sundeen står tillsammans med Maria Lindh från Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan bakom programmet. Till dem har en referensgrupp varit knuten som har letts av prorektor Björn Brorström. 

Temat för seminarieserien kunde inte vara mera aktuellt, menar Catta Torhell och Johan Sundeen. Diskussionen kring styrningen av landets lärosäten är het och det händer ovanligt mycket inom högskolesektorn just nu.

– Seminarieserien handlar om angelägna frågor som berör oss alla, oavsett var på högskolan vi är verksamma. Nu erbjuds ett fint tillfälle att ta del av föreläsningar och över institutions- och enhetsgränser diskutera utbildning och forskning i ett större perspektiv, säger Johan Sundeen.

– Alla är vi så upptagna varje dag med det vardagliga arbetet. Det är viktigt att vi stannar upp och tar oss tid att höja blicken. Det här är ett sådant tillfälle, menar Catta Torhell som hoppas att lärare, studenter, forskare och administrativ personal möter upp för att få till stånd en kvalificerad diskussion.

Ska ge perspektiv

Seminarieserien sammanfaller i tiden med att Högskolan i Borås framtida mål- och strategidokument presenteras.  – Genom att följa föreläsningarna kan man få perspektiv på Högskolan i Borås egen utveckling, hoppas Johan Sundeen som varit handläggare i framtagandet av Mål- och strategidokumentet.

Med titeln ”Från HB till Humboldt – perspektiv på universitetsidén under 200 år” tar serien sin utgångspunkt i att det i år är 200 år sedan universitetet i Berlin invigdes från ett universitet som varit förebilden för det moderna europeiska lärosätet.

Först ut bland föreläsarna är en ledande debattör i frågor som rör universitets och högskolors inriktning, Sven-Eric Liedman, prof. emeritus i idé- och lärdomshistoria. Utifrån ett historiskt perspektiv kommer han att göra nedslag i det som händer idag inom högre utbildning.

I maj kommer Mats Brenner som är sociolog och professor i forskningspolitik. Han har tittat på villkoren för den högre utbildningen. Ibland rankas den svenska högre utbildningen som en av de bästa, nästa gång handlar det om kris. Vad är det egentligen som gäller?

I juni kommer Kerstin Sahlin. Prorektor vid Uppsala universitet och professor i företagsekonomi inom offentlig organisation. Som prorektor har hon egen erfarenhet av att leda ett universitet och hennes forskning behandlar just reformer och ledning inom offentlig sektor.

Vid varje tillfälle kommenteras den inledande föreläsningen av en sakkunnig panel. Till dem som kommer att delta hör bland andra Git Claesson Pipping, som är en flitig debattör i högskolefrågor, samt flera rektorer och prorektorer.

Serien avslutas med en gemensam debatt med fokus på implikationer för Högskolan i Borås.

Samtliga föreläsare har varit arrangörernas förstahandsval och de berättar att det inte varit några problem att få med varken huvudföreläsare och paneldeltagare.

– Alla tycks angelägna om att diskutera de här frågorna, säger Catta Torhell.

Dessutom hoppas man att serien ska bli ett trevligt socialt arrangemang. Efter varje föreläsning bjuds deltagarna in till mingel med snittar och vin eller lunch. Allt för att öka lusten till diskussion!

Seminarieserien kan ses som en fortsättning på seminarieserien Vetenskap och profession som gavs förra året med fokus på idéer och strategier för professionslärosätet.

---

[1] Referensgruppen har bestått av professor Lars Sandman, universitetsadjunkt Monica Hammarnäs, professor Jan Nolin, universitetslektor Broney Skogström samt universitetslektor Kersti Nilsson.

1. Idéhistoriskt perspektiv på högre utbildning – 21 april, kl.14:00-16:00
Talare: Sven-Eric Liedman, prof emeritus idé- och lärdomshistoria håller föredrag under rubriken "Frigörelse eller siffrornas tyranni? Om högre studier".
Panel: Romulo Enmark, fil dr etnologi, rektor Högskolan Halmstad, Anders Frenander, docent idé- och lärdomshistoria, Högskolan i Borås, Jan Svensson, prof nordiska språk, Lunds universitet Anmälan: sista dag för anmälan är 18/4 (Vin och snittar serveras efteråt)

2. Högskolans omvärld och uppgift – 4 maj, kl.11:00-13:00
Talare: Mats Benner, prof forskningspolitik, Lunds universitet
Panel: Lena Adamson, docent Psykologi, huvudsekreterare/stf myndighetschef Högskoleverket, Git Claesson Pipping, lektor genusvetenskap, förbundsdirektör Sveriges universitetslärarförbund, Jan Nolin, prof biblioteks- o informationsvetenskap, Högskolan i Borås  
Moderator: Catta Torhell
Anmälan: sista dag för anmälan är 1/5 (Lunch serveras efter seminariet)

3. Hur universitet och högskolor styrs 2 juni, kl.14:00-16:00
Talare: Kerstin Sahlin, prof företagsekonomi, prorektor Uppsala universitet
Panel: Kerstin Norén, prof svenska, rektor Karlstads universitet, Stefan Bengtsson, prorektor Chalmers och Björn Brorström, prof företagsekonomi, prorektor Högskolan i Borås
Moderator: Maria Lindh
Anmälan: sista dag för anmälan är 30/5 (Vin och snittar serveras efteråt)

4. Implikationer för Högskolan i Borås – 17 juni kl.10:00-12:00
Samtalsledare: Björn Brorström samt medverkan av nyckelpersoner från Högskolan i Borås
Anmälan: sista dag för anmälan är 14/6 (Lunch serveras efter seminariet) 

Anmälan till alla seminarier görs här