Är du reservplacerad?

Vad innebär det att jag är reservplacerad?
– Det innebär att du ännu inte har blivit antagen till en plats på den utbildning du sökt. Du står istället rangordnad som reserv i den/de urvalsgrupp(-er) där du deltar.

Hur stor är chansen att jag blir antagen?
– Det går inte att svara på, utan det beror på hur många som tackar ja till platsen och registrerar sig på utbildningen.

Hur vet jag om jag blivit antagen?
– Institutionen kontaktar den som står först på reservlistan så fort någon tackat nej/lämnat återbud till en plats och det blir en ledig plats på utbildningen. Vi går strikt efter den reservlista som finns, så det går inte att påverka sin plats på listan. Det är alltså ingen mening att komma på uppropet.
– Personen blir kontaktad antingen via e-post, telefon eller post, beroende på vilka uppgifter som lämnats vid ansökan.

Hur länge kan jag få vänta på besked?
– Terminen börjar den 30 augusti men vi antar reserver ända till den 15 september.

Läs mer om att vara reservplacerad.