Boråsforskare i kultursamtal

Samtalet kommer att handla om kulturens kraft och betydelse för de mellanstora och mindre städerna. Borås har de senaste åren lyckats bra i samarbetet mellan kultur och näringsliv. 15 miljoner kronor har satsats på skulpturstaden Borås från kommun och näringsliv tillsammans och man kan nästan börja tala om en Boråsmodell. Men hur ser det ut för de mellanstora och mindre städerna när regionala medel fördelas i portfölj-, koffert-, eller samverkansmodellen?

Jenny Johannisson från Centrum för kulturpolitisk forskning vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan kommer att delta i ett kulturpolitiskt samtal i Borås tillsammans med Leif Pagrotsky. Dessutom medverkar Benita Nilsson (fp), Bengt Wahlgren (fp) Borås kulturchef Elisabeth Lundgren, Borås konstmuseums chef Hasse Persson samt tillträdande chef på Borås konstmuseum Pontus Hammarén.

Här finns hela programmet: http://www.konstfaste.se/ursakta/boras.html