Masterutbildningar i Borås lockar internationellt

En majoritet av de sökande kommer från länder utanför EU/EES, den grupp av sökande som från och med nästa höst kommer att vara tvungna att betala för sin utbildning. 

För många personer är det sista chansen att kunna gå en utbildning utan att behöva betala en avgift. Det förklarar den stora ökning som vi nu ser, säger Tuula Kuosmanen, chef för antagningen på VHS. 

Antalet sökande till mastersutbildningarna ökade från 10 180 till 22 808 personer. För de internationella kurserna ökade antalet sökande från 18 329 till 26 280 personer.

Flest sökande till en masterutbildning har Högskolan i Halmstad med programmet i datornätverksteknik tätt följt av Högskolan i Borås med en magisterutbildning i informatik med totalt 5815 sökande. På tolfte plats med 1742 sökande kommer en annan Boråsutbilding, nämligen masterutbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster.

Studieavgifter 2011

VHS har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med lärosätena förbereda införandet av anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES-länderna och Schweiz. Avgifterna ska tas ut vid antagning för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå som påbörjas efter den 31 juli 2011.

Arbetet ska genomföras i samarbete även med Migrationsverket, Skatteverket, Datainspektionen, CSN och Svenska institutet.

För mer statistik kring sökande till både magisterkurser och internationella kurser gå in på VHS webbplats.