Ny giv för ny kårordförande

I över 100 år har det varit obligatoriskt för studenter att vara medlem i en studentkår, men sedan en dryg månad är det inte så längre.
– Det påverkar oss väldigt mycket, säger kårordföranden Andreas Henriksson.
– Vi går från att alla studenter på högskolan är medlemmar till att vi är en medlemsdriven organisation. Personer blir medlemmar om de tycker att vi gör något bra för dem.

En stor skillnad jämfört med tidigare kan bli den hjälp som studenter får. Å ena sidan ska alla studenters intressen tas till vara, å andra sidan kan det bli så att bara medlemmar får hjälp i specifika ärenden.
– Det är nog så det kommer att bli, för vi har inte mankraft nog för att kunna sköta högskolans problem i specifika studentfrågor.
– Det känns lite synd, vi vill ju såklart alltid hjälpa alla studenter, säger Andreas Henriksson.

Du är ny som kårordförande från halvårsskiftet. Vad vill du arbeta för som ordförande?

– Jag vill etablera den nya studentkåren hos de nya studenterna, högskolan, näringslivet och kommunen, avslutar Andreas Henriksson.

Läs en längre intervju med Andreas Henriksson här.

Fakta:

Andreas Henriksson (ordförande) och Helena Werneholm (vice ordförande) arbetar 100 procent. Sektionernas ordföranden arbetar 20 procent och dessa är Klara Jennische (BHS), Frida Edberg (IH), Martin Otterhall (VHB), Patrik Björklund (IDA), Gabriel Hagberg (PED). THS har ingen ordförande i skrivande stund men kommer ha ett möte för att utse en så snart som möjligt.