Viktigt samarbetsavtal undertecknat

Representanter från båda parter samlades idag på Högskolan i Borås där högskolans rektor Lena Nordholm och Swereas VD Tomas Thorvaldsson undertecknade avtalet. Ett avtal som är viktigt, bland annat för möjligheten att kunna söka forskningsmedel. Efter påskriften var båda påtagligt nöjda.
– Jag är mycket glad över att vi ytterligare närmar oss varandra och ser fram mot ett fördjupat samarbete, säger Tomas Thorvaldsson.
– Det här avtalet kan innebära att högskolan får mer forskningspengar eftersom vi i samarbete med Swerea blir en attraktiv sökande när det gäller forskningsfinansiering, säger Lena Nordholm.
– Det kan även innebära att högskolan får nya områden att utveckla, till exempel Institutionen Ingenjörshögskolan, som kan stödjas av det här samarbetet.

Avtalet gör att högskolan nu ännu mer kan närma sig yrkeslivet, då Swerea kan liknas vid en brygga mellan akademi och profession. Samarbetsavtalet ligger alltså helt i linje med högskolans devis ”Vetenskap för profession”.

Läs mer om Swerea.
Läs mer om "Vetenskap för profession".