Bäddat för utökat samarbete med Almedahls

–Akademin och näringslivet ska ju mötas, säger VD Tor Ahlbom välkomnande när han presenterar Almedahls

Uttalandet, som rimmar väl med högskolans devis ”Vetenskap för profession”, öppnar upp besöket där många intressanta samtal kring samarbete sedan förs. Under eftermiddagen diskuteras bland annat ny forskning, som den kring F3 och Waste recovery, och hur exjobb över institutionsgränserna skulle kunna administreras. Just det faktum att klara ämnesindelningar inte existerar ute i verklighetens produktion, där alla områden är beroende av varandra, öppnar upp för att studenter från olika institutioner skulle kunna samarbeta i ett och samma projekt för Almedahls. Nu har företaget mest kontakter med Institutionen Textilhögskolan men vill öppna upp för möjligheter att även ta emot studenter från andra delar av högskolan, i olika faser av utbildning och forskning.

Bekräftar professionsidén
Ute på fabriksgolvet, bland väldiga maskiner, väggar fyllda av tygrullar och färgblandare får delegationen från högskolan sedan en inblick i Almedahls produktion. Företaget, som funnits sedan 1846, tillverkar solskydd, textilier för offentlig miljö och hemtextilier. De exporterar till ett 70-tal länder och framhåller både design och teknik som sina starka sidor.

– Vi försöker möta den förväntan som finns på skandinavisk inredning – att det ska vara innovativt. På det området finns absolut möjligheter att jobba tillsammans med högskolan, konstaterar VD Tor Ahlbom.

Högskolan i Borås representerades under besöket av rektor Lena Nordholm, prorektor Björn Brorström, Staffan Lööf, Karin Cardell, Magnus Bergenholtz och Jonas Rimbäck. Och efter uppsluppna samtal och bollning av intressanta frågeställningar var intrycken av dagen mycket bra.

– Det har varit mycket positivt med många inspirerande möten, avslutar Lena Nordholm.

Läs mer om högskolans samarbete med Almedahls:

Christian Lundell, platschef, handleder studenter

Lekfullt inslag i Almedahls Awards