Boksläpp: Folkbibliotekens framtid

Bland de intervjuade ingår både representanter från biblioteksvärlden, däribland bibliotekshögskolans prefekt Margareta Lundberg Rodin och riksbibliotekarie Gunnar Sahlin, samt kulturpersonligheter som Björn Ranelid, Jan Guillou och Johanna Koljonen.

Boken har ett brett perspektiv och en positiv grundsyn och diskuterar de förändringar som biblioteken står inför. Bokens syfte är att bidra till en diskussion om bibliotekens roll och balansgången det innebär att bedriva ett kreativt förändringsarbete och samtidigt värna om kärnvärdena.

Den 26 januari firas utgivningen av Folkbibliotekens framtid? på Kungliga Biblioteket i Stockholm.