Glädjande besked - ja till grundlärarexamen

Högskolan i Borås fick nu rättigheter att utfärda examen i: grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3, grundlärare med inriktning mot arbete i årskurs 4-6 samt grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem.

I besluten skriver Högskoleverket bland annat att Högskolan i Borås har förutsättningar att bedriva utbildningarna med tillfredsställande kvalitet. De tillägger dock att det behövs göras vissa nyrekryteringar vilket Institutionen för pedagogiks prefekt Lars-Erik Olsson själv lyfter fram:
- Vi söker nu kompetenta personer, både disputerade och yrkesskickligt folk, inom samtliga inriktningar. Förstärkningar behövs särskilt inom de estetiska områdena, inom läs- och skrivutveckling samt matematik, säger han och fortsätter:

– Beslutet speglar institutionens gedigna verksamhet och är också belöningen för allt hårt arbete som personalen har lagt ner.

Läs mer om utbildningarna här. 

Fakta: Nya lärarutbildningen

Hösten 2011 införs fyra nya examina inom lärarutbildningen för samtliga lärosäten. Det har inneburit att alla har fått söka nya examensrättigheter för att få utfärda förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen. Den 18 januari kommer beslutet om Högskolan i Borås får examinera ämneslärare i årskurs 7-9 och ämneslärare i gymnasiet.