Gymnasister firar Nobeldagen på Högskolan i Borås

Elever, från årskurs 3, och lärare på gymnasieskolorna i Sjuhärad har bjudits in till föreläsningar om årets nobelpristagare och deras upptäckter. Skolorna har också bjudits in till att nominera ett avslutande projektarbete genomfört under vårterminen på gymnasieskolorna till att få pris från Högskolan i Borås. 

Under Nobeldagens förmiddag fylls Folkan av elever och avslutningsvis bjuds de in till mingel och macklunch på Studentkåren i Borås.

Nobeldagen har sedan tidigare uppmärksammats med föreläsningar för de tre priserna i kemi, fysik och medicin. Då framförallt för gymnasieelever på tekniska och naturvetenskapliga program i Borås och med föreläsare från Institutionen Ingenjörshögskolan.

- Vi tyckte att det var dags att bredda det hela så att vi uppmärksammar samtliga Nobelpris eftersom vi tror att intresset för den här typen av evenemang intresserar många fler gymnasieskolor och även elever från olika program, förklarar Michael Tittus som samordnar evenemanget.

Föreläsningar

Kemipriset: Richard F. Heck, Ei-ichi Negishi och Akira Suzuki.
Föreläsare: Carin Birgersson, lärare på Sven Ericssonsgymnasiet
Fysikpriset: Andre Geim och Konstantin Novoselov.
Föreläsare, Anders Börjesson, forskare på Institutionen Ingenjörshögskolan
Medicinpriset: Robert G. Edwards.
Föreläsare: Fredrik Ståhl, forskare på Institutionen för vårdvetenskap
Ekonomipriset: Peter A. Diamond, Dale T. Mortensen och Christopher A. Pissarides
Föreläsare: Osvaldo Salas, Institutionen för data- och affärsvetenskap
Litteraturpriset: Mario Vargas Llosa
Föreläsare: Helena Bergmann Selander, universitetslektor, Institutionen för pedagogik
Fredspriset: Liu Xiaobo
Föreläsare: Margareta Lundberg Rodin, prefekt på Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan

Datum: 10 december 2010
Tid: 09:15–ca 13:00
Plats: Folkan och Studentkåren i Borås

Mer information: Michael Tittus, tfn 033-435 46 16