Högtidlig Nobeldag på Högskolan i Borås

Folkan i Borås fylldes med över 500 gymnasieelever på Nobeldagens förmiddag när Högskolan i Borås hade bjudit in Sjuhäradsgymnasierna till en föreläsningsförmiddag om årets Nobelpris.

Forskare och lärare på Högskolan i Borås gav med stor inlevelse och klädda i frack, korta presentationer om årets Nobelpris, historik om prisen och tidigare kända pristagare.

Tomas Wahnström från Institutionen Ingenjörshögskolan gestaltade Alfred Nobel i egen hög person och läste upp dennes ”testamente” för att ge åhörarna en inblick i Alfred Nobels önskan för eftervärlden.

Kokbok ett prisgivande projektarbete

Sjuhäradsgymnasierna hade bjudits in att nominera bästa projektarbete till Högskolan i Borås pris och till detta hade fyra bidrag kommit in. Det vinnande bidraget kom från Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn där Johanna Ingemarsson hade gjort ett arbete som blev till en kokbok. Den handlar om vad vi äter, hur vi producerar och lagar mat, och hur mycket mat vi kastar och som påverkar klimatet. Syftet med projektet var att ta fram en kokbok med recept som försöker minimera matens miljöpåverkan. Motiveringen löd: 

”Klimatsmart kokbok” är ett systematiskt genomfört projekt som förenar många olika saker, som projektplanering och genomförande, miljömedvetande och bokproduktion. Förutom en välskriven rapport ledde arbetet dessutom till ett konkret resultat i form av kokboken ”Johannas klimatsmarta mat”. 

Ett ambitiöst projekt med ett imponerande slutresultat.
Johanna Ingemarsson själv var inte på plats för att ta emot priset, då hon befann sig i London.

Förmiddagen avslutades med mingel och macka tillsammans med studenter från Högskolan i Borås.

Övriga nominerade bidrag till bästa projektarbete

AtroProject: Mathias Petzäll, Jesper Hjalmarsson, Markus Johansson, Filip Asp, Adam Carlsson från Sven Erikssonsgymnasiet, Borås). Syftet med projektet var att undersöka om man kan bygga en bil för 20 000 kr, en summa som skulle kunna vara rimlig för ungdomar. Gruppen har gjort en modern dokumentation i form av en blogg.

Livets byggsten: Viktoria Oscarsson, Lisa Johansson, Sandra Evertson, Sundlergymnasiet, Vårgårda. Gruppen har studerat DNA-analyser och vad de kan användas till. Gjort studiebesök hos forskare vid Göteborgs Universitet samt genomfört en laboration där. Projektet har mynnat ut i en laboration för klassen och en utställning.

Vakna, HIV berör alla: Alexandra Segerkvist, Linnea Johannesson, Malin Meldo, Sofia Dimberg, Bäckängsgymnasiet, Borås. Gruppen har undersökt situationen för hiv-smittade i Sverige. Projektet resulterande i en monter på en mässa och en rapport som belyser ett angeläget ämne för ungdomar.