InnovationLab prisat internationellt

– Det är själva arbetssättet, med ett nära samarbete mellan forskare och systemutvecklare som står i fokus i vårt paper och som också gör InnovationLab så unikt, säger Stefan Cronholm, professor vid Institutionen för data- och affärsvetenskap. Han är en av författarna och har precis kommit tillbaka till Sverige från Brisbane där den 21:a australiensiska konferensen med fokus på Information Systems (ACIS) arrangerades den 1-3 december. Precis som namnet avslöjar så fungerar InnovationLab vid Högskolan i Borås som ett laboratorium eller verkstad för utveckling av olika IT-system. Det är ett systemutvecklingscenter som arbetar på uppdrag, men som framför allt är till för att stödja forskare i olika projekt.

Stefan Cronholm är mycket nöjd över utnämningen och den uppmärksamhet som boråsforskarnas arbete fick. Speciellt glad är han över den respons som han fick direkt efter presentationen med många frågor och önskemål om framtida samarbete.

– Sedan InnovationLab:s start för fem år sedan har arbetssättet med en forskningsstödjande funktion utkristalliserats. Det handlar inte bara om att forskaren ska känna ett behov av att kunna jobba nära och tillsammans med en systemutvecklare, utan i lika hög grad om att personalen på InnovationLab har en förståelse för forskarnas arbetssätt och behov.

Stefan Cronholm berättar vidare att denna förståelse har växt fram i och med att flera av de anställda på InnovationLab själva har börjat forska. En av dem är Hannes Göbel, chef för InnovationLab.

– Denna förståelse ger en hög nivå och ett bra resultat. En för stor flexibilitet med olika sorters uppdrag kan ge ineffektivitet i organisationen.

Inom informatik är just arbetsformer som går ut på ett nära samarbete mellan forskare och systemutvecklare något som är eftersträvansvärt eftersom ämnet är en artefaktvetenskap. Det handlar ofta om att designa artefakter och att ta fram kunskap om design av artefakter.

I den vetenskapliga artikeln har InnovationLabs fyra olika kundkategorier intervjuats i syfte att ytterligare precisera InnovationsLabs framtida roll vid lärosätet. InnovationLabs primära uppgift är att fungera som stöd eller en partner till forskare. Detta innebär inte att InnovationLab inte kan ta uppdrag från andra kundkategorier. Författare förutom Stefan Cronholm är Hannes Göbel, Mikael Lind och Daniel Rudmark. Samtliga är forskare vid Högskolan i Borås inom ämnet informatik.

Fakta:

Titeln för den prisade vetenskapliga artikeln är: The Need for Systems Development Capability in Design Science Research - Investigating the role of an Innovation Lab as part of the academy.