Lärare i fokus för avhandling


1997 startade lärarutbildningen vid Högskolan i Borås och fyra år senare examinerades de första grundskollärarna. Men vad hände sedan? Det frågade sig Marianne Strömberg som valde att fokusera sin avhandling kring de nykläckta lärarnas första år i yrkeslivet.

– Det händer mycket de första åren i yrkeslivet. I min avhandling är det de fyra kvinnliga lärarnas egna yrkesberättelser som står i fokus. De får själva beskriva sin utveckling, förklarar Marianne Strömberg som gratulerades direkt efter spikningen av sina kollegor.
Just nu vid Institutionen för pedagogik är det många som antingen har disputerat eller är på gång. Ett resultat från den satsning som gjordes på institutionen för fyra år sedan.

En beskrivning av en professionsutveckling över tid

Marianne Strömberg beskriver sin avhandling som en professionsutveckling över tid.

– Själva poängen är när lärarna får beskriva när de står inför kritiska händelser eller brytpunkter och hur de gjort för att ta sig ur dem eller lärt sig av de här händelserna. Flera kritiska händelser sker de första tre åren, som är de tuffa åren i yrket.

Något som är speciellt med Marianne Strömbergs avhandling är att hon följt lärarna under så pass lång tid. Det har aldrig gjorts tidigare.

Utvecklar professionen tillsammans

Att göra en professionsinriktad avhandling kändes viktigt för Marianne Strömberg. Hennes första kontakt med Högskolan i Borås fick hon som yrkesverksam lärare när hon skrev sin magisteruppsats inom projektet ”Lära till lärare”. Ett projekt vars grundtanke var att knyta verksamma lärare närmare forskningen.

– När jag påbörjade min forskning var forskningsarbete i samverkan mellan forskare och yrkesverksamma lärare en bristvara. Min avhandling bygger på samverkan mellan forskare och verksamma lärare och målet är att utveckla kunskaper som har betydelse för lärarnas professionella utveckling och lärande. Det handlar om ett ömsesidigt utbyte.

– Lärarna på fältet kan vara delaktiga i att utveckla kunskaper genom att diskutera med en forskare som analyserar och på så sätt kan man tillsammans utveckla professionen.

 

Fakta

Avhandlingens namn: De första sex åren – en studie av fyra lärares professionella utveckling med en yrkeslivshistorisk ingång
Av: Marianne Strömberg
Disputationen sker fredagen den 17 december kl.13:15 i sal 203 på Högskolan i Borås
Fakultetsopponent är Héctor Pérez Prieto från Karlstads universitet